บทความและสาระน่ารู้
การประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานพันธมิตรโครงการ Esco Facilitator
การประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับหน่วยงานพันธมิตรโครงการ Esco Facilitator วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธาณี กิจกรรมในครั้งนี้ทางชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ได้รับเชิญจาก กฟผ.

24 July 2018
การประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับหน่วยงานพันธมิตรโครงการ Esco Facilitator
วันที่ 21-23  กรกฎาคม 2561
ณ  เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธาณี
กิจกรรมในครั้งนี้ทางชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ได้รับเชิญจาก กฟผ. ทางชมฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและทำกิจกรรมจำนวน 5 ท่าน โดยการนำของท่านประธานชมรมฯ