ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายขอบคุณผู้สนับสนุนชมรมฯ ออกบู๊ตแสดงสินค้าครบรอบ 23 ปี(คลิ๊ก)
ทางคณะกรรมการ จึงขอขอบคุณทุกบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุน และในโอกาสหน้าหวังว่าท่านคงให้การสนับสนุนเช่นนี้อีก
7 January 2019
เรื่อง          ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจัดบู๊ตแสดงสินค้า

เรียน         ผู้บริหาร
 
บริษัท ออปเปิ้ล ไลท์ติ้ง ประเทศไทย
บริษัท แมสโทรคอนโทรล จำกัด
บริษัท สมาร์ท เอ็น พาวเวอร์ จำกัด
บจ. วิน กูล ฟิล์ม
บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเชอร์เวชั่น จำกัด
บริษัท จี อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท High Solution of television network
บริษัท LG ประเทศไทย
บริษัท สยามกรีน เอ็นจิเนีย จำกัด
บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
บริษัท ไฟร์ เวิร์ค ซิสเต็ม แอนด์ เชอร์วิส จำกัด
บริษัท สุขกมลรัชดา จำกัด
บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด
บริษัท ธานิก จำกัด
บริษัท คาซ่าเทค จำกัด
บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
บริษัท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัทไลท์ติ้งทูเดย์
บริษัท เอนจิเนียทูอินสเปกเตอร์ จำกัด
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
บริษัท วินโดว์ดีไซด์ แอนด์ออนนิ่งส์ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           

  

คณะกรรมการชมรมฯจัดงานพบประสังสรรค์ของสมาชิกชมรมฯโดยทางสมาชิกได้ร่วมกันตั้งชื่องาน   “สานสัมพันธ์  23 ปี  HBCE” โดยงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรม Palazzo ห้อง URBINO  ชั้น 5 รัชดา  ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 – 22.00 น. โดยในงานนี้ทางชมรมฯขอเรียนเชิญที่ปรึกษาชมรมฯและหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนชมรมฯ มาร่วมงาน และพี่น้องชาว HBCE (ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์)  ทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ และการจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุน จากบริษัท ต่าง ๆ มาออกบู๊ตจัดแสดงสินค้า  ทางคณะกรรมการ จึงขอขอบคุณทุกบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุน และในโอกาสหน้าหวังว่าท่านคงให้การสนับสนุนเช่นนี้อีก
 
                                                                                     
                                                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                         
           
                                                                                                                                                                                                                                                                               อรรณนิตย์  อุตสาหะ  
                                                                                             ประธานชมรมฯ