ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานพันธมิตรชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์
การประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานพันธมิตรชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ และบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ในโครงการ EERS ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ. กาญจนบุรี

22 March 2019