ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
งานสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ในงานFood and Hotel Thailand 2019

26 August 2019
เนื่องด้วยทางชมรมฯ ได้รับเกียรติให้จัดการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  ในงานFood and Hotel Thailand 2019   ในวันที่4-7 กันยายน2562 ณ. BITECบางนา               
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมฯและ บุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา  ในวันเสาร์ที่ 7กันยายน 2562   
เวลา 09.00-17.00. น. ห้อง 215  ณ. BITEC บางนา